I. Cấp độ vũ khí từng chủng tộc

Chủng tộc

Phù Thủy

Cấp 1: Gậy Xương, Gậy Tiên, Gậy Rắn

Cấp 2: Gậy Sét, Gậy Đầu Lâu

Cấp 3: Gậy Ma Thuật, Gậy Phục Sinh

Cấp 4: Gậy Lôi Phong, Gậy Hủy Diệt

Cấp 5: Gậy Triệu Hồn

Cấp 6: Gậy Kundun

Cấp 7: Gậy Thiên Sứ

Cấp 8: Gậy Thần Ma (380 Level)

VK Rồng : Gậy Hỏa Long

Chiến Binh

Cấp 2: Hỏa Đao, Khoái Đao

Cấp 3: Kiếm Điện

Cấp 4: Kiếm Hủy Diệt, Rìu Hỏa Long, Kiếm Băng

Cấp 5: Thiên Ma Kiếm, Đại Long Đao

Cấp 6: Ỷ Thiên Đao,Chùy Vương

Cấp 7: Cuồng Phong Đao

Cấp 8: Đao Quyền Năng (380 Level)

VK Rồng : Thiên Tử kiếm

Tiên Nữ

Cấp 1: Cung Bạc, Nỏ Rắn

Cấp 2: Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân

Cấp 3: Mai Hoa cung

Cấp 4: Nỏ Thánh

Cấp 5: Cung Thiên Mệnh

Cấp 6: Cung Thiên Thần

Cấp 7: Mỹ Nhân Cung, Nỏ Thánh Nữ

Cấp 8: Cung Thái Bình (380 Level)

VK Rồng : Nỏ Hỏa Long

Đấu Sĩ

Cấp 4: Lôi Phong đao

Cấp 5: Ảo Ảnh đao

Cấp 6: Hỏa Tinh Kiếm

Cấp 7: Đao Sinh Mệnh

Cấp 8: Đao Hồng Long (380 Level)

VK Rồng : Thiên Tử Kiếm,Gậy Hỏa Long

Chúa Tể

Cấp 2: Trượng Chiến

Cấp 3: Trượng Thép

Cấp 4: Trượng Bóng Tối

Cấp 5: Trượng Kim Cương

Cấp 6: Trượng Tối Cao

Cấp 7: Trượng Đại Vương

Cấp 8: Trượng Thái Dương (380 Level)

VK Rồng: Q.T Thiên Tử

Thuật Sĩ

Cấp 4: Gậy Triệu Hồi ,Sách Hỏa Kỳ Lân,

Cấp 5: Gậy Ánh Bạc,Sách Quỷ Kiếm

Cấp 6: Khuyển Xích Quỷ, Sách Ma Công

Cấp 7: Gậy Hồng Ngọc

Cấp 8: Khuyển Bão Điện (380 Level)

VK Rồng: Gậy Thiên Nữ

Thiết Binh

Cấp 5: Nắm đấm Địa Long

Cấp 6: Nắm đấm Bạch Hổ

Cấp 7: Nắm đấm Quyền Lực

Cấp 8: Vuốt Phượng Hoàng (380 Level)

VK Rồng: Vuốt Thiên Tử

II. Cấp độ giáp trụ từng chủng tộc

Chủng tộc

Phù Thủy

Cấp 1: set Vải Thô

Cấp 2: set Xương

Cấp 3: set Nhân sư

Cấp 4: set Ma Thuật

Cấp 5: set Ánh Trăng

Cấp 6: set Triệu Hồn

Cấp 7: set Ma Vương

Cấp 8: set Thần Ma (380 Level)

Chiến Binh

Cấp 1: set Da, Đồng

Cấp 2: set Trâu Xanh

Cấp 3: set Thiên Kim, Thiết Phiến

Cấp 4: set Hỏa Long

Cấp 5: set Hắc Long , set Hắc Điểu

Cấp 6: set Phượng Hoàng

Cấp 7: set Thần Long

Cấp 8: set Quyền Năng (380 Level)

Tiên Nữ

Cấp 1: set Lụa, Trinh nữ

Cấp 2: set Thiên Thanh

Cấp 3: set Ngọc Bích

Cấp 4: set Kim Ngân

Cấp 5: set Nữ Thần

Cấp 6: set Giai Nhân

Cấp 7: set Thánh Nữ

Cấp 8: set Thái Bình (380 Level)

Đấu Sĩ

Cấp 4: set Phong Vũ

Cấp 5: set Hỏa Thần

Cấp 6: set Lôi Phong

Cấp 7: set Cuồng Phong

Cấp 8: set Hồng Long (380 Level)

Chúa Tể

Cấp 3: set Thiết Ma

Cấp 4: set Huyền Thiết

Cấp 5: set Hắc Vương

Cấp 6: set Hoàng Kim

Cấp 7: set Chí Tôn

Cấp 8: set Thái Dương (380 Level)

Thuật Sĩ

Cấp 4: set Thuật sĩ

Cấp 5: set Hỏa Thiên

Cấp 6: set Ma Pháp

Cấp 7: set Phục Ma

Cấp 8: set Bão Điện(380 Level)

Thiết Binh

Cấp 5: set Địa Long

Cấp 6: set Bạch Hổ

Cấp 7: set Quyền Lực

Cấp 8: set Bạch Long (380 Level)

III. Các loại khiên

Khiên

Cấp 1: Khiên Tròn , Sừng , Diều

Cấp 2: Khiên Sắt, Bạc, Gia Huy

Cấp 3: Khiên Xương, Chông, Kim Long, Xà

Cấp 4: Ma Thuật, Ngưu Vương, Trụ, Tiên Nữ

Cấp 5: Triệu Hồn, Hỏa Long, Thập Tự, Thánh Nữ