Các set đồ thần với những dòng option ẩn đầy uy lực luôn là 1 trong những nỗi thèm khát của tất cả game thủ MU Online.
Chúng tay hãy cùng chiêm ngưỡng 1 số set đồ thần đã khá quen thuộc với game thủ MU Online.


1/ Set Apolo : nón, áo, quần, tay Vải Thô, gậy Xương, dây chuyền Băng, nhẫn Phép Thuật ( 7 item ).


2/ Set Alko : áo, quần, tay Ngọc Bích ( 3 item ).

 


3/ Set Anubis : nón, áo, tay Ma Thuật, nhẫn Lửa ( 4 item ).

 


4/ Set Aruan : nón, áo, quần, chân Kim Ngân ( 4 item ).

 


5/ Set Atlas : nón, áo, quần Thiết Phiến ( 3 item ).

 


6/ Set Bicoccer : nón, áo, quần Rồng Đỏ, nhẫn Đất ( 4 item ).
 


7/ Set Clytia : quần, chân Thiên Thanh ( 2 item ).
 


8/ Set Cronus : nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh ( 5 item ).
 


9/ Set Eplite : nón, áo, quần Trâu Xanh, khiên Gia Huy ( 4 item ).

 


10/ Set Erebus : nón, quần, Thiên Kim ( 2 item ).

 


11/ Set Germini : áo, quần, tay Phong Vũ, nhẫn Lửa ( 4 item ).

 


12/ Set Hemera : nón, áo, quần, chân Trinh Nữ ( 4 item ).

 


13/ Set Heras : nón, áo, quần, tây, chân Nhân Sư, khiên Xương ( 6 item ).

 


14/ Set Hion : nón, tay, chân Rồng Đỏ, kiếm Điện ( 4 item ).

 


15/ Set Hyperryon : áo, quần, chân Đồng ( 3 item ).

 


16/ Set Isis : nón, áo, quần, chân Ma Thuật.

 


17/ Set Kantata : áo, tay, chân Thiết Phiến, nhẫn Độc ( 4 item ).

 


18/ Set Karuta : áo, quần, tay, chân Thiên Kim, dây chuyền Lửa ( 5 item ).

 


19/ Set Keurono : nón, quần, tay Hỏa Thiên, nhẫn Phép Thuật ( 4 item ).

 


20/ Set Kia : nón, áo, quần, tay Lụa, nỏ Vàng ( 5 item ).

 


21/ Set Kion : áo, quần, chân Phong Vũ, dây chuyền Nước ( 4 item ).

 


22/ Set Kiwen : áo, tay, chân Kim Ngân, cung Bạc ( 4 item ).

 


23/ Set Knight : nón, áo, quần, tay, chân Da, chùy Gai ( 6 item ).

 


24/ Set Leo : nón, áo, quần Huyền Thiết, nhẫn Độc ( 4 item ).

 


25/ Set Norus : nón, quần, chân Ngọc Bích ( 3 item ).
 


26/ Set Nyx : quần, tay, chân Lụa ( 3 item ).

 


27/ Set Obscure : nón, quần, chân Da, khiên Tròn ( 4 item ).

 


28/ Set Odin : nón, áo, quần, tay, chân Thiên Thanh ( 5 item ).

 


29/ Set Otus : nón, quần, tay Đồng ( 3 item ).

 


30/ Set Semedenui : nón, áo, tay, chân Hỏa Thiên ( 4 item ).
 


31/ Set Seto : nón, quần, tay, chân Trinh Nữ, Trường Kiếm, nhẫn Đất ( 6 item ).

 


32/ Set Taurus : quần, tay, chân Huyền Thiết, dây chuyền Băng ( 4 item ).
 


33/ Set Virgo : áo, quần, chân Nhân Sư ( 3 item ).

 


34/ Set Necromancer : nón, quần, chân Vải Thô ( 3 item ).

 


35/ Set Elvis : áo, quần, chân Xương, dây chuyền Gió ( 4 item).

 


36/Aquarius : nón, áo, tay, chân Xương ( 4 item).