Sự kiện Săn KunDun box - Golden Monster (Boss Vàng)

1. NỘI DUNG:

Khi tới thời gian sụ kiện, một lượng lớn quái vật Vàng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Người chơi tiêu diệt thành công sẽ nhận được các hộp  Box kundun (+1-->+5) để thu được các vật phẩm hoàn hảo.

2. ĐỊA ĐIỂM:
- LORENCIA

 

- NORIA 

- DEVIAS - ATLAN 


- TARKAN 

 

 

 

3. THỜI GIAN: (2h 1 lần)

- Các loại boss vàng:

 

Image Monster Box Level Map
Golden Goblin 1 Lorencia, Noria
Golden Titan (escorted by Golden Soldiers) 2 Devias
Golden Dragon 3 Lorencia, Noria, Devias
Golden Lizard Kings (escorted by Golden Mermaids) 4 Atlans
Golden Tantallos 5 Tarkan