Hướng dẫn đập đồ +9, +15 trong MU Online

 

Yêu cầu chung:

Để thực hiện nâng cấp item ta cần các nguyên liệu cơ bản sau:
 

 • Ngọc Ước Nguyện
 • Ngọc Tâm Linh
 • Ngọc Hỗn Nguyên
 • Zen


 


1. Hướng dẫn nâng cấp item từ +0 lên +9:

- Khi nâng cấp từ +0 lên +6 ta có 2 cách:
 

 • Dùng Ngọc Ước Nguyện đập vào item với tỉ lệ 100%
 • Dùng Ngọc Tâm Linh đập vào item tuy nhiên tỉ lệ không hoàn toàn 100% và item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck. Nếu thất bại sẽ rớt 1 cấp độ của item.- Khi nâng cấp từ +6 lên +9:

 • Bắt buộc dùng Ngọc Tâm Linh
 • Item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck
 • Nếu thất bại thì item sẽ rớt về +0
2. Hướng dẫn nâng cấp item từ +9 lên +15:

- Nói chuyện với NPC Goblin ở Noria rồi chọn Kết hợp bình thường
 

 • Nâng cấp item lên 10 yêu cầu: 1 Ngọc Ước Nguyện, 1 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 11 yêu cầu: 2 Ngọc Ước Nguyện, 2 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 12 yêu cầu: 3 Ngọc Ước Nguyện, 3 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 13 yêu cầu: 4 Ngọc Ước Nguyện, 4 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 14 yêu cầu: 5 Ngọc Ước Nguyện, 5 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 15 yêu cầu: 6 Ngọc Ước Nguyện, 6 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 


Nếu thất bại sẽ mất hết toàn bộ nguyên liệu (kể cả item)

 

 

- Item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck
- Item mỗi lần nâng cấp sẽ tăng chỉ số Sức mạnh và yêu cầu chỉ số cao hơn để sử dụng.
-  Để nâng cao % tỉ lệ ép đồ : Khuyên dùng ngọc tỉ lệ Cashshop
- Nên sử dụng Bùa Chao để chống bị mất vật phẩm . Bùa Chaos