HƯỚNG DẪN TẠO CÁNH CẤP 1
 
BƯỚC 1: TẠO VŨ KHÍ CHAOS
Nói chuyện với Chaos Gobin ở thành Noria và chọn tạo vũ khí chaos.
Nguyên liệu yêu cầu để tạo vũ khí chaos
    • 1 item bất kì + 4 + 4op trở lên                                                             
    • 1 Viên chaos
 
(Vũ khí chaos gồm: Búa Hỏa Long, Mai Hoa Cung, Gậy Lôi Phong)
 
 
BƯỚC 2: TẠO CÁNH CẤP 1
Nguyên liệu cần chế tạo cánh cấp 1 gồm:
  • Item bất kì +4 +4op trở lên (để nâng phần trăm tỉ lệ thành công ra wing).
  • 1 Vũ Khí Chaos + 4+ 4op ở trên
  • 1 Viên Chaos